Birdee

Birdee is een type robo-advisor aangeboden door de Luikse startup Birdee nv.. Het gaat om discretionair online vermogensbeheer. Discretionair betekent hier dat je het beheer van de portefeuille volledig aan de bank overlaat. Je hebt dus geen controle over de samenstelling.

Birdee dashboard

Hoe werkt Birdee

Opmerkelijk aan Birdee is dat ze werken met ETF’s (trackers) in de plaats van gewone fondsen. Op die manier kunnen de totale kosten laag gehouden worden.

Birdee is dus een type robo-advisor. Het achterliggende algoritme is gebaseerd op de zgn. Modern Portfolio Theory. Gebaseerd op deze theorie zoekt het algoritme de beste verhouding tussen risico en rendement, en dit voor verschillende risico-niveau’s. Met gespecialiseerde software (Gambit) wordt die theorie in praktijk gebracht. Dezelfde software wordt trouwens ook door de Keytradebank aangeboden (KeyPrivate).

Het algoritme wordt strak opgevolgd. De voorstellen van het algoritme worden daarom niet zomaar gevolgd.

Verschillende profielen

De tool wordt aangeboden in 15 risicoprofielen. Bij het aanmaken van je profiel moet je een geschiktheidstest afleggen. De bank wordt hiertoe verplicht.  Uit de geschiktheidstest volgt een maximaal risicoprofiel: van zeer defensief tot aanvallend. Je kan dan een portefeuille opstarten met een risicoprofiel dat kleiner of gelijk is aan je maximaal risicoprofiel uit de geschiktheidstest.

Kostenstructuur

Er zijn momenteel (oktober 2017) concrete plannen om Birdee op de Belgische markt aan te bieden. We hebben momenteel geen idee van de beheerskosten. We houden je op de hoogte!

Eén gedachte over “Birdee”

Ook een robo-belegger? Deel je mening met ons